Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thông báo cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Microsoft Việt Nam phối hợp tổ chức, cụ thể như sau:
1. Mục đích cuộc thi
– Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng công nghệ thông tin vào:
+ Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học;
+ Tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghiệp;
– Tạo cơ hội để các nhà giáo công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân.
2. Nội dung thi
Những sáng tạo của giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục học sinh phổ thông và phát triển nghề nghiệp, cụ thể như sau:
– Những sáng tạo được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày như: dạy học, giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội; làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng…
– Những sáng tạo nhằm thúc đẩy nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp như: mạng lưới phát trển nghề nghiệp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
3. Đối tượng dự thi
Giáo viên các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi các năm trước không được dự thi trong 03 năm kế tiếp kể từ năm đạt giải.
4. Hồ sơ và bài dự thi
– Hồ sơ dự thi bao gồm:
+ Phiếu thông tin về giáo viên dự thi theo mẫu Phụ lục I gửi kèm;
+ Phiếu thuyết trình sản phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt (bao gồm: mục đích, phương pháp/phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu/áp dụng thử nghiệm, nội dung tóm tắt, kết quả áp dụng), viết không quá 10 trang giấy A4 theo mẫu Phụ lục II gửi kèm;
+ Video trình bày về sản phẩm dự thi không quá 10 phút;
+ Bản scan xác nhận của thủ trưởng đơn vị về thông tin và sản phẩm của giáo viên dự thi;
– Mỗi sản phẩm dự thi chỉ được 01 người đứng tên tác giả.
– Các sản phẩm dự thi chưa tham dự bất kì Hội thi liên quan và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.
– Các sản phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.
5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
5.1. Giải tập thể
Có 03 giải thưởng sẽ được trao cho các tập thể có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, bao gồm: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và tiền thưởng.
5.2. Giải cá nhân
Giáo viên đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải thưởng của Ban tổ chức. Ban Tổ chức sẽ chọn và trao các giải thưởng bao gồm:
– 02 giải Nhất;
– 04 giải Nhì;
– 10 giải Ba;
– 20 giải Khuyến khích;
– 01 giải do độc giả bình chọn qua website của cuộc thi.
Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn các giải thưởng cao nhất để tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế.
6. Sử dụng sản phẩm
– Tất cả các sản phẩm dự thi không trả lại tác giả.
– Ban tổ chức được quyền sử dụng các sản phẩm tham gia dự thi phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động của Phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” và “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” dưới mọi hình thức theo quy định hiện hành của nhà nước.
7. Số lượng và thời hạn nhận tác phẩm thi
– Mỗi giáo viên chỉ được nộp một sản phẩm duy nhất để dự thi.
– Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 25/04/2016.
8. Địa chỉ nhận bài dự thi
Giáo viên gửi sản phẩm dự thi qua mạng, cụ thể như sau:
Giáo viên tải hồ sơ dự thi và gửi sản phẩm dự thi của mình trên website: https://www.microsoft.com/en-us/education/default.aspx chậm nhất vào ngày 25/04/2016. Trong đó ghi rõ tiêu đề “Bài dự thi GVST2016: xxxxxx” trongđó xxxxx là tên chính của dự án tham gia dự thi ví dụ: “Bài dự thi GVST2016: ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn lịch sử lớp 10”.
9. Tổ chức chấm thi và xét duyệt kết quả
– Ban giám khảo chấm sản phẩm của giáo viên là những chuyên gia về công nghệ thông tin, chuyên gia về giáo dục của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo giáo viên;
– Tiêu chí chấm thi: sản phẩm dự thi của giáo viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí bao gồm: kỹ năng lập kế hoạch và thiết kế môi trường học tập, thiết kế trình bày hoạt động học tập có ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập một cách đột phá, sáng tạo; giáo viên thể hiện được kỹ năng hợp tác, kỹ năng tư duy phản biện và khả năng mở rộng hoạt động học tập ra ngoài lớp học.
– Sản phẩm dự thi của giáo viên được chấm theo 3 vòng: Vòng 1 và vòng 2 được tổ chức chấm tại địa điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định, vòng chung khảo được chấm công khai tại địa điểm tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.
10. Tổ chức thực hiện
– Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phổ biến nội dung cuộc thi, chỉ đạo các trường thuộc quyền quản lý tổ chức cho giáo viên tham gia dự thi.
– Các trường phổ thông trực thuộc Sở, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên triển khai cho giáo viên của trường/trung tâm tham gia cuộc thi.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Công nghệ thông tin, ĐT: 0603863815, email: phongcntt.sokontum@moet.edu.vn) để được giải quyết.
Nội dung và các hướng dẫn khác xin xem thêm file đính kèm.