Khai mạc trực tuyến Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2020 – 2021

Khai mạc trực tuyến Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Chiều ngày 10/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Khai mạc trực tuyến Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, năm học 2020-2021. Điểm cầu tại Hội trường Sở GDĐT Tại điểm cầu Sở GDĐT, tham dự khai mạc có Tiến sĩ Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy [...]
Tập huấn môi trừơng giàu ngôn ngữ  – Tỉnh KonTum 2021

Tập huấn môi trừơng giàu ngôn ngữ – Tỉnh KonTum 2021

Lượt xem:

Ngày 27-28 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức đợt tập huấn về chủ đề “Môi trường giàu ngôn ngữ trong giáo dục mầm non” nhằm hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng có cái nhìn cận cảnh, sâu sắc hơn về quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ em và làm thế nào [...]
PHÓNG SỰ: TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÓNG SỰ: TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Ngày 25/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1361/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1282/SGDĐT-GDMN Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục Mầm non./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./. [...]
Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017

Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 giáo dục mầm non

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 giáo dục mầm non

Lượt xem:

Căn cứ Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016 và Ké hoạch công tác số 61/SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. Thực hiện Cong văn số 5113/BGDĐT-GDMN ngày 06/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 về giáo [...]
Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Cung cấp các thông tin liên quan việc dạy và học môn Âm nhạc trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum, để có cơ sở đề xuất cho Unicef tìm nhà tài trợ hỗ trợ nâng cao việc dạy và học môn Ảm nhạc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cấp tiểu học, THCS tại tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị [...]
Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập

Lượt xem:

Qua thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMN NCL) của các huyện/thành phố theo công văn số 1332/SGDĐT-GDMN của Sở Giáo dục và Đảo tạo ngày 16 tháng 11 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN NCL, cụ thể như sau: I. Một [...]
Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng tại một số cơ sở GDMN công lập

Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 1. Tham mưu ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 3040/UBND-VX ngày 22/12/2015 của ủy ban nhân [...]
Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

Chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lẩy trẻ làm trung tâm”

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 1018/SGDĐT-GDMN ngày 10/9/2015 của Sở Giảo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học Giáo dục mầm non, Sờ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triền khai chỉ đạo điểm về “Xây dựng trường mẩm non lày Irè làm trung tâm” với nhùng nội dung như sau: 1. Năm học 2015-2016 chỉ đạo 1hực hiện điểm cấp tinh tại [...]
Kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

Kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi

Lượt xem:

Từ ngày 8- 10/2015, đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN trẻ năm tuổi do đồng chí Nguyễn Bá Minh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi tỉnh Kon Tum. Trong 03 ngày làm việc tại tỉnh, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phổ cập GDMN trẻ năm tuổi thông qua báo [...]
Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Kon Tum đạt Chuẩn phổ cập trẻ mầm non năm tuổi

Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Kon Tum đạt Chuẩn phổ cập trẻ mầm non năm tuổi

Lượt xem:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã xác định phổ cập GDMN trẻ năm tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2011-2015. 05 năm qua, việc chăm lo để mọi trẻ em năm tuổi được đến trường đã được sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. [...]
Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

Kiểm tra số liệu dự án ”Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non năm 2015′

Lượt xem:

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, 2013-2017” theo Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 02/11 – 07/11/ 2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo đi xác minh các so [...]
Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Tập huấn, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2014- 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non với những nội dung như sau:   –   Đánh giá kểt quả triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non –   Thảo luận, trao đổi những khó khăn, giải pháp thực hiện của đơn vị [...]
Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố.

Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi tại các huyện/thành phố.

Lượt xem:

Thực hiện Ké hoạch số 1843/KH-U13ND ngày 21/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trè em năm tuổi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2015; trong thời gian đến Sớ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Ủv ban nhân dàn tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh kiểm tra công nhận phổ cập giáo [...]
Bộ GD&ĐT tổ chức liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non toàn quốc năm 2014

Bộ GD&ĐT tổ chức liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non toàn quốc năm 2014

Lượt xem:

Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non toàn quốc năm 2014 nhằm mục đích công nhận và tôn vinh những giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non xuất sắc từ các tỉnh/thành phố. Liên hoan là dịp để giáo viên dạy giỏi cấp .học Mầm non của các tỉnh thể hiện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm, học tập nâng cao [...]
Kế hoạch tập huấn 6 modul cho giáo viên mầm non

Kế hoạch tập huấn 6 modul cho giáo viên mầm non

Lượt xem:

Căn cứ vào Công văn số 4290/BGDĐT-KHTC ngày 13/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng dự toán bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non và Công văn số 4318/BGDĐT-GDMN ngày 14/8/2014 về việc Hướng dân thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2014-2015; Nhằm đảm bảo tỷ lệ giáo viên được tập huấn đến năm 2015 đạt 90% theo yêu câu [...]
Hướng dẫn tham gia cuộc thi ”Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”

Hướng dẫn tham gia cuộc thi ”Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục – Đào tạo và trường Mầm non Thực hành Sư phạm tham gia cuộc thi như sau:  I. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI 1. Mục đích – Nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ lứa tuổi mầm non cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và các bậc phụ huynh. [...]