Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV

Lượt xem:

Ngày 29/4/2021, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Công văn số 329 – CV/BTGT về việc Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV. Ban Tuyên giáo đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị tổ chức phát động Cuộc thi và có các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp [...]
Thông báo triệu tập học sinh, giáo viên tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Thông báo triệu tập học sinh, giáo viên tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triệu tập cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021, cụ thể như sau: File [...]
TRƯỜNG THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

TRƯỜNG THCS-THPT LIÊN VIỆT KON TUM THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Căn cứ vào kế hoạch số 28/ KH-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về kế hoạch tuyển sinh các cấp mầm non, phổ thông năm học 2021-2022; Trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum thông báo một số nội dung tuyển sinh năm học 2020 – 2021 [...]
Thông báo danh sách giáo viên  được phê duyệt dự xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non

Thông báo danh sách giáo viên được phê duyệt dự xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non

Lượt xem:

Ngày 04/11/2020 Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo số 01/TB-THGVMN vầ việc Thông báo danh sách giáo viên  được phê duyệt dự xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM 2020

Lượt xem:

Ngày 05/10/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 179/TB-SGDĐT về việc thông báo kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 đối với giáo viên tại các đơn vị trực thuộc Sở. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
TÀI LIỆU ÔN TẬP LỚP 2 ĐỢT 2

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỚP 2 ĐỢT 2

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Chi tiết trong tệp đính kèm./. Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Mầm Non Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Thường xuyên Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV Hướng [...]
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiếp trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Kon Tum tiếp tục xuất bản Nội san Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chủ đề: Ngành GĐ&ĐTKon Tum tiểp tục thực hiện NQ 29-NQ/TW về “Đỗi mới căn bản, toàn diện giáo dục [...]
Trang 2 / 2«12