KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Nội dung chi tiếp trong tệp đính kèm./. [...]
Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Thông báo viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT Kon Tum tiếp tục xuất bản Nội san Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc viết bài cho Nội san Giáo dục và Đào tạo năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chủ đề: Ngành GĐ&ĐTKon Tum tiểp tục thực hiện NQ 29-NQ/TW về “Đỗi mới căn bản, toàn diện giáo dục [...]
Trang 2 / 2«12