Thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016

Thông báo thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngàỵ 25 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chể thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, Công văn số 340/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn hồ sơ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 [...]
Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1562/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 08/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét chọn và giới thiệu nhà giáo vả cán bộ quàn lý tiêu biểu, nhằm tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giảo Việt Nain 20/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển [...]
Kế hoạch Hội thảo đổi mới PPDH và góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

Kế hoạch Hội thảo đổi mới PPDH và góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

Lượt xem:

Ngày 02/12/2015, Sở Giáo dục và Dáo tạo đâ ban hành Công văn số 1399/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tiêu chi đánh giá. xếp loại giờ dạy đổi với giáo viên trung học. Tuy nhiên qua nắm bắt tình hình, các trưừne Ị1IPT, trường THCS vả các Trung tâm GDTX còn lúng túng trong quá trình tỏ chức, trièn khai thực hiện. Trên cơ sở tập họp các góp ý [...]
Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Dào tạo hướng dan việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2015-2016 dối với môn Tiếng Anh lóp 5 (học -ỉ tiểt/tuần) như sau: 1. Mục đích, yêu cầu 1. 1. Mục đích – Thống nhất đánh giả kết quả học tập của học sinh lớp 5 học [...]
Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1773/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một [...]
Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 – 2021 vận động bầu cử

Lượt xem:

Ngày 29/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH (khóa XIV) và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 -2021) vận động bầu cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Tham dự hội nghị có [...]
Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Hội nghị hiệp thương Nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương nhân sự Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Chủ tịch Ủy [...]
Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ờ vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ờ vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2025

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016- 2025”. Để đảm bảo tính khả thi, sát thực và tuân thủ quy [...]
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh

Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 1761/BGDĐT-CTHSSV ngàv 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đảo tạo về việc tăng cường công tác giảo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Nhằm chủ động phòng, ngừa taỉ nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016; Sở [...]
Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Lượt xem:

Cãn cử Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định vê cơ chè thu, quàn lỹ học phí doi với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục lỊLiôc dàn vả chính sách miễn, giám học phí, hỗ ữợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đền năm học 2020-2021. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chí phí học tập cho trẻ [...]
Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho Công đoàn Giáo dục tỉnh Kon Tum

Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà cho Công đoàn Giáo dục tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 23 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, Công đoàn Giáo dục tỉnh Kon tum đã tiếp đoàn Công đoàn Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng 500 xuất quà vải áo dài cho nữ giáo viên ngành giáo dục tỉnh nhà và 1.000 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó [...]
Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016 khu vực Miền trung – Tây nguyên

Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016 khu vực Miền trung – Tây nguyên

Lượt xem:

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phối hợp cùng Sở GD&ĐT Kon Tum tham gia “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016 khu vực Miền trung – Tây nguyên” Tham gia Liên hoan lần này đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum gồm có 5 tiết mục gồm 3 thể loại ca, múa, nhạc cụ với 17 [...]
Điểm báo tuần (từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2016)

Điểm báo tuần (từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2016)

Lượt xem:

I. Quốc tế 1. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra tại thủ đô La Habana từ ngày 16 đến 19/4/2016, với sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức và 280 khách mời. Đại hội đã bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và Ban lãnh đạo Đảng. Bộ Chính trị khóa mới của Đảng Cộng sản [...]
Cử giáo viên tiếng Anh cấp THPT tham dự lớp bồi dưỡng

Cử giáo viên tiếng Anh cấp THPT tham dự lớp bồi dưỡng

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 135/DATHPT2 của Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phô thông giai đoạn 2 ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc bồi dưỡng giáo viên Tiêng Anh câp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum triền khai việc cử giáo viên tiếng Anh các đơn vị tham dự lớp bồi dưỡng như sau: Nội dung và thời lượng bồi dưỡng [...]
Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu

Lượt xem:

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu cho các đồng chí sau: TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị Nội dung Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT Số Quyết định 1 Phan Minh Trung [...]
Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

Tập huấn hiệu trường các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 102/GPE-VNEN ngày 15/4/2016 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn hiệu trưởng các trường tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục ở trường tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum hiệu tập đại biểu tham gia lớp tập huấn trên, cụ [...]
Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công văn 340/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 01/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2016 và Công văn 373/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 07/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo triển [...]
Thông báo chương trình tặng sách SIU BOOKIES

Thông báo chương trình tặng sách SIU BOOKIES

Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 05/CV ngày 15/03/2016 của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin và hướng dẫn đến các đơn vị về chương trình tặng sách SIU BOOKKIES như sau: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIƯ) được thành lập theo quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 24 tháng 09 năm 2007, đặt tại [...]
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017; Căn cứ Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông [...]
Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Chiều ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (Nhiệm kỳ 2016 – 2021). Đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị [...]
Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu  Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum  thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (Khóa XIV) và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 – 2021) ở tỉnh Kon Tum thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân tộc

Lượt xem:

Theo Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tiến hành trong cùng một ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân [...]
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực [...]
Đăng kí triển khai mô hình trường học mới đổi với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017

Đăng kí triển khai mô hình trường học mới đổi với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 902/BGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đăng kí triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017; Nhằm tạo điều kiện cho những học sinh đã học theo mô hình VNEN cấp tiểu học và mô hình Trường học mới (THM) lớp 6 cấp THCS tiếp tục được học theo [...]
Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016-2017

Lượt xem:

Sau hơn ba năm iriển khai Mò hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học (gọi tẳt là mô hình), mô hình đã dổi mới phương thức hoạt động của nhà trường và lớp học đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, những thành công, kinh nghiệm của mô hình cũng đã rừng bước được nhàn ra trong cả hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam [...]
Trang 30 / 38« Đầu...1020«2829303132 » ...Cuối »