Thông báo tinh hinh dich benh so 43 của BCĐ phòng chống dịch tỉnh kon tum

Thông báo tinh hinh dich benh so 43 của BCĐ phòng chống dịch tỉnh kon tum

Lượt xem:

[...]
Thông báo tinh hinh dich benh so 42 của BCĐ phòng chống dịch tỉnh kon tum

Thông báo tinh hinh dich benh so 42 của BCĐ phòng chống dịch tỉnh kon tum

Lượt xem:

[...]
Báo cáo các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 (BN 141-142)

Báo cáo các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 (BN 141-142)

Lượt xem:

[...]
Báo cáo hồ sơ hoàn thành điều trị cách ly- BVDC1: 19.10.2021 Y NHIỆT

Báo cáo hồ sơ hoàn thành điều trị cách ly- BVDC1: 19.10.2021 Y NHIỆT

Lượt xem:

[...]
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

1.Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 2. Danh sách tổ thư ký giúp việc 3. Phân công nhiệm vụ các thành viên và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo [...]
Trang 7 / 7« Đầu...«34567