Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2023, tham dự có đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hóa, Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục. Về phía ngành Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Sở và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 10 điểm  cầu các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Trung đã đánh giá chung kết quả năm học 2022-2023 và quán triệt kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục.

Đồng chí Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Quang Thủy báo cáo các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2023; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, môn Giáo dục chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận số 94-KL/TW.

Đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Phó trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hóa đã chia sẽ công tác khuyến học của Tỉnh trong thời gian qua, thông báo các chương trình học bổng khuyến học cho học sinh nghèo, vượt khó. Trong thời gian tới Hội Khuyến học sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT trong công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Hóa, Nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó vận dụng sáng tạo linh hoạt trong công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần đổi mới để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học 2023-2024./.

                     MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

TM-VD(VP)