Giáo dục Trung học

 • Đăng kí triển khai mô hình trường học mới đổi với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017

  Đăng kí triển khai mô hình trường học mới đổi với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 902/BGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đăng kí triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6, lớp 7 năm học 2016-2017; Nhằm tạo điều kiện cho những học sinh đã học theo mô hình VNEN cấp tiểu học và mô hình Trường học mới [...]

 • Đăng ký thi khảo sát năng lực Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2015-2016

  Đăng ký thi khảo sát năng lực Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Kế hoạch số 186/ KH-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chửc Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học Chương trình Tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm 2016 và Công văn sốl525/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức [...]

 • Đánh giá tình hình ôn thi THPT quốc gia năm 2016 và giải pháp ôn thi THPT quốc gia trong thời gian tới

  Đánh giá tình hình ôn thi THPT quốc gia năm 2016 và giải pháp ôn thi THPT quốc gia trong thời gian tới

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 1231/BGDĐT-VP ngày 25/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016; Căn cứ Kế hoạch năm học 2015 -2016 của Sở GD&ĐT Kon Turn; Nhằm chuẩn bị tot cho học sinh về kiến thức, kỹ năng vả tâm lý khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm [...]

 • Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet và Olympic tiếng Anh cấp toàn quốc năm học 2015-2016.

  Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet và Olympic tiếng Anh cấp toàn quốc năm học 2015-2016.

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công vãn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016; Thực hiện Công vãn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức [...]

 • Triển khai sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh

  Triển khai sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020; Thực hiện Công vãn sổ 4059/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng [...]

 • Hướng dẫn kiểm tra học kì II cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2015-2016

  Hướng dẫn kiểm tra học kì II cấp THCS, THPT hệ GDPT và lớp 12 hệ GDTX năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2015-2016 cấp THCS, THPT hệ Giáo dục phổ thông và lớp 12 hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau: I. CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA 1. Tổ chức ra đề kiểm tra 1.1. Sử Giáo dục và Đào tạo Ra đề kiểm tra [...]

 • Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 3 năm 2016

  Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 3 năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 415/UBND-VX ngày 02/03/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2016; Nhằm tuyên truyền, cổ vũ phong trào đọc sách trong cộng đồng, xây dựng và phát triển văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập; khẳng định vai trò, tầm [...]

 • Tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”

  Tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cử Công văn số 5944/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”, Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch về cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần ba đến các đơn vị như sau: L MỤC ĐÍCH CUỘC [...]

 • Giới thiệu học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN

  Giới thiệu học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 642/BGDĐT – HTQT ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuvển chọn học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN. Để có cơ sở tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giới thiệu [...]

 • Hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016

  Hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định sổ 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Căn cứ Công văn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán [...]

 • Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016

  Tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ thông tin tại Website: ioe.go.vn, tiếp theo Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cuộc till Olympic Tiếng Anh qua Internet và Olympic tài năng Tiếng Anh năm học 2015-2016, Sở GDĐT hướng dẫn công tác tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic Tiếng Anh [...]

 • Hướng dẫn công tác bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc năm học 2015-2016

  Hướng dẫn công tác bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp toàn quốc năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 4816/BGDĐT- GDTrH ngày 18/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tồ chức cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2015-2016; Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SGDĐT ngày 3/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đội tuyển dự [...]

Trang 4 / 6« Đầu...23456