Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT về thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Ngày 8/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT vềKế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm ./.     [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Lượt xem:

Ngày 13/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định sô 92/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Lượt xem:

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./. [...]
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh kiểm tra các điểm thi

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh kiểm tra các điểm thi

Lượt xem:

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh kiểm tra các điểm thi 25/06/2019 14:06 Sáng 25/6, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức, coi thi tại các điểm thi. [...]
Sở GDĐT Kon Tum phản hồi thông tin trên các báo điện tử về nghi vấn điểm thi THPT quốc gia cao bất thường tại Kon Tum

Sở GDĐT Kon Tum phản hồi thông tin trên các báo điện tử về nghi vấn điểm thi THPT quốc gia cao bất thường tại Kon Tum

Lượt xem:

Ngày hôm nay, 21/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã phản hồi thông tin trên các báo điện tử về nghi vấn điểm cao bất thường tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, cụm thi tỉnh Kon Tum, dựa trên các phân tích chủ quan của ông Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học FPT. Trong nội dung phản hồi, [...]
Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 04/10/2017, Sở GDĐT Kon Tum ra Thông báo số 138/TB-SGDĐT Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thông tin cụ thể: Đường dây nóng: + Cố định: 02606.557879 + Di động: 0977399918 Địa chỉ email: sogddtkontum@kontum.edu.vn Chi tiết trong tệp đính [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 01/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1156/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018 như sau: Tiếp tục nâng cao về nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra nội bộ trường học trong tiến trình đổi mới căn bản, [...]
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra công tác dạy, học tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra công tác dạy, học tại thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà

Lượt xem:

Ngày 06/02, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác dạy và học tại một số trường trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà.  Tại thành phố Kon Tum: Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với phòng GD-ĐT thành phố Kiểm tra thực tế tại một [...]
Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Lượt xem:

Ngày 14/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2819/UBND-HTKT về việc triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: – Quán triệt nội dung Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công nhân [...]
Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT, ngày 25/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

I. Nội dung: 1. Sở GD&DT tiếp Lục chi dạo các CIT quan, dơn vị trong naãnh đầy mạnh cõnsì tác tuyên truyền Luậi Phòníi, chổntỉ tham nhùng (PCTN); các vãn bàn chỉ đạo cũa UBND Tinh và Ban Nội chinh rinh ũy; triền khai Quy chế công khai ban hành kèm theo Thône tu số 09/2009/’lT-BGl)r)Tt ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục. [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

Lượt xem:

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhùng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũna; Căn cứ Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị khi đê xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; [...]
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Công vãn số 739/UBND-KTTH ngày 20/04/2015 của UBND tỉnh Kon Tum V/v triển khai thực hiện Quyết định số 365/QDĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục vả Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2016 với các nội dung sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU – Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí, [...]
Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép tổ chức DTHT trẽn địa bàn Thành phổ Kon Tum, năm học 2015-2016 cho cá nhân tổ chức DTHT ngoài nhà trường (có tên trong danh [...]
Trang 3 / 3«123