Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Lượt xem:

Ngày 07/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1768/KL-SGDĐT Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020.

Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020.

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 1280/KL-SGDĐT về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1283/SGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 327/BC-SGDĐT về việc công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT về thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020

Lượt xem:

Ngày 8/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Kế hoạch số 66/KH-SGDĐT vềKế hoạch thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm ./.     [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 12/6/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Kết luận số 723/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra Thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020./. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Quyết định công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023

Lượt xem:

Ngày 13/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định sô 92/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và cấp thẻ CTVTTGD nhiệm kỳ 2020-2023. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Lượt xem:

Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.   [...]
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ 2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Lượt xem:

Ngày 23/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./. [...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./. [...]
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh kiểm tra các điểm thi

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh kiểm tra các điểm thi

Lượt xem:

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh kiểm tra các điểm thi 25/06/2019 14:06 Sáng 25/6, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức, coi thi tại các điểm thi. [...]
Sở GDĐT Kon Tum phản hồi thông tin trên các báo điện tử về nghi vấn điểm thi THPT quốc gia cao bất thường tại Kon Tum

Sở GDĐT Kon Tum phản hồi thông tin trên các báo điện tử về nghi vấn điểm thi THPT quốc gia cao bất thường tại Kon Tum

Lượt xem:

Ngày hôm nay, 21/7/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã phản hồi thông tin trên các báo điện tử về nghi vấn điểm cao bất thường tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, cụm thi tỉnh Kon Tum, dựa trên các phân tích chủ quan của ông Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học FPT. Trong nội dung phản hồi, [...]
Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 04/10/2017, Sở GDĐT Kon Tum ra Thông báo số 138/TB-SGDĐT Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thông tin cụ thể: Đường dây nóng: + Cố định: 02606.557879 + Di động: 0977399918 Địa chỉ email: sogddtkontum@kontum.edu.vn Chi tiết trong tệp đính [...]
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Lượt xem:

Ngày 01/9/2017 Sở GDĐT ban hành Công văn số 1156/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018, nhấn mạnh các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2017 – 2018 như sau: Tiếp tục nâng cao về nhận thức về vị trí, vai trò công tác kiểm tra nội bộ trường học trong tiến trình đổi mới căn bản, [...]
Trang 3 / 4«1234 »