Thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tại tỉnh Bình Thuận

Thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tại tỉnh Bình Thuận

Lượt xem:

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 44/TB-SGDĐT  về kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi tỉnh Bình Thuận. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông

Lượt xem:

Ngày 18.02.2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 34/TB-SGDĐT  về việc Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Lượt xem:

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 05/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây

Lượt xem:

Ngày 15/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 11/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Ngô Mây. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum

Lượt xem:

Ngày 06/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 10/KL-SGDĐT về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Lượt xem:

Ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 112/TB_SGDĐT về kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 14/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 108/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Hướng dẫn kiểm tra công tác nội bộ trường học năm học 2021 – 2022

Hướng dẫn kiểm tra công tác nội bộ trường học năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Ngày 14/9/2021, Sở GDĐT đã ban hành Công văn 1596/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học  năm học 2021-2022, với nội dung cụ thể theo công văn sau: [...]
Mẫu báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra

Mẫu báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra

Lượt xem:

[...]
Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021; Công văn số 677/TTr-NV3 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc triển khai cuộc thi tìm [...]
Kết luận thanh tra công tác phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 12/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác phúc khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10

Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10

Lượt xem:

Ngày 03/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 94/TB-SGDĐT về Kết quả kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 21/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 18/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Phan Bội Châu

Kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Phan Bội Châu

Lượt xem:

Ngày 07/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra hành chính tại Trường THPT Phan Bội Châu, năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm theo./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021

Thông báo kết quả kiểm tra thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 04/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 48/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ia H’Drai

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ia H’Drai

Lượt xem:

Ngày 19/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT về việc Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Ia H’Drai và các đơn vị thuộc Phòng, năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Lượt xem:

Ngày 24/02/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SGDĐT về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Lượt xem:

Ngày 05/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 07/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Trường Chinh. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Lượt xem:

Ngày 24/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-SGDĐT về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020

Báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Báo cáo số 453/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Lượt xem:

Ngày 09/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 201/TB-SGDĐT về Kết quả kiểm tra theo nội dung đơn tố cáo tại Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Trang 2 / 4«1234 »