Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Bản thuyết minh

2. Tờ trình