Góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Công văn về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025

2.  Dự thảo Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3. Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum