Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về học phí năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Công văn xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về học phí năm học 2023-2024

2. Dự thảo lần 2 Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3. Dự thảo lần 2 Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum