Góp ý với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 22/2021/NQHĐND ngày 09/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết