Hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho lực lượng thanh thiếu niên trong trường học khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, sử dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực. Hạn chế các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên trong trường học từ các nội dung xấu, không lành mạnh trên Internet. Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số công việc.

               –   Giáo dục cho thanh thiếu niên trong trường học, phổ biến cho giáo viên các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet (một số văn bản về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và xử phạt các lĩnh vực báo chí, xuất bản ở phụ lục kèm theo).

–   Thông qua hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng cho thanh thiếu niên trong trường học về sử dụng Internet để nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực.

–   Đảm bảo việc cung cấp thông tin, kiến thức cho thanh thiếu niên trong trường học trên Internet đúng quy định, hữu ích. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp thông tin trên các trang thông tin điện tử có nội dung liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

–   Phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên quản lý trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đáp ứng tốt về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin. Các cấp quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc quyền quản lý.