Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 26/9/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1181/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017. Theo đó:

1.Về thời gian thi:

* Đối với lớp 12: Ngày 08/12/2016: Tổ chức 01 buổi thi cho tất cả các môn. Thời gian làm bài của mỗi môn: 180 phút

* Đối với lớp 9:  Ngày 16/3/2017: Tổ chức 01 buổi thi cho tất cả các môn. Thời gian làm bài của mỗi môn: 150 phút.

2. Về môn thi:

* Đối với  lớp 12: Mỗi thí sinh chỉ tham dự 01 môn thi trong các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

          * Đối với lớp 9: Mỗi thí sinh chỉ tham dự 01 môn thi trong các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm./.

Download (PDF, Unknown)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN