Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần 23 năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần 23 năm 2023

Lượt xem:

[...]
Tài liệu họp rút kinh nghiệm

Tài liệu họp rút kinh nghiệm

Lượt xem:

Tải tài liệu tại đây: TÀI LIỆU HỌP 01-6-2023 [...]
DỰ THẢO BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

DỰ THẢO BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Lượt xem:

1. Tải file dự thảo báo cáo tại đây: Dự thảo báo cáo CĐS 2. Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT: Xem tại đây XEM TRỰC TUYẾN 1. Dự thảo chương trình làm viêc: 2. Dự thảo báo cáo [...]
Dự thảo báo cáo tuần 21 năm 2023

Dự thảo báo cáo tuần 21 năm 2023

Lượt xem:

Tải tại đây: DỰ THẢO BÁO CÁO TUẦN 21-2023 (1) [...]
TÀI LIỆU HỌP TUẦN 20 năm 2023

TÀI LIỆU HỌP TUẦN 20 năm 2023

Lượt xem:

Tại tài liệu tại đây: DỰ THẢO BÁO CÁO TUẦN 20-2023 [...]
Tài liệu Giao ban tuần 19/2023

Tài liệu Giao ban tuần 19/2023

Lượt xem:

Dự thảo BC tình hình thực hiện NV tuần 19-2023 [...]
Tài liệu Giao ban Tuần 18-2023

Tài liệu Giao ban Tuần 18-2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tải tại đây: TUẦN 18-2023 [...]
Tài liệu tổng hợp trả lời đối thoại trực tuyến giữa LĐ Sở với Nhà giáo và CBQLGD năm 2023

Tài liệu tổng hợp trả lời đối thoại trực tuyến giữa LĐ Sở với Nhà giáo và CBQLGD năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu: Tại đây [...]
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CNTT

Lượt xem:

Tải tài liệu: tại đây   [...]
Tài liệu Hội nghị thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Tài liệu Hội nghị thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

Lượt xem:

Tài liệu Hội nghị thi TN THPT năm 2023 [...]
Tài liệu tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh

Tài liệu tổ chức đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:

Tài liệu tập huấn HKH ngày 27-4 [...]
Tài liệu giao ban tuần 15- 2023

Tài liệu giao ban tuần 15- 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu tải tại đây: TUẦN 15-2023 [...]
Tài liệu giao ban Ngành quý I năm 2023

Tài liệu giao ban Ngành quý I năm 2023

Lượt xem:

Chương trình: Tải tại đây Dự thảo báo cáo: Tải tại đây [...]
Tài liệu hội nghị về công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 mới nhất

Tài liệu hội nghị về công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 mới nhất

Lượt xem:

Cập nhật mới nhất vào lúc: 16 giờ 00 phút, ngày 13/03/2023 Tải tài liệu: Tai lieu Hoi nghi [...]
Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Lượt xem:

Tải tài liệu theo đường link này: TÀI LIỆU HỘI NGHỊ VÀ CÁC PHỤ LỤC   XEM TRỰC TUYẾN   [...]
Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Lượt xem:

1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT NĂM 2022 2. BÁO CÁO KIỂM KIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 [...]
Báo cáo tháng 10 năm 2022

Báo cáo tháng 10 năm 2022

Lượt xem:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022: Tải tại đây 2. Phụ lục 1: – Nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận đang tiếp tục thực hiện: tải tại đây 3. Phụ lục 2: -Nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ phát sinh đang tiếp tục thực hiện: tải tại đây 4. Phụ lục 3: – Thông tin báo chí dư [...]
Báo cáo giao ban tuần 43 năm 2022

Báo cáo giao ban tuần 43 năm 2022

Lượt xem:

1. Báo cáo tình hình công tác tuần 43 năm 2022: Tải tại đây 2. Phụ lục 1 – Thông tin báo chí dư luận xã hội tháng 10 năm 2022: Tải tại đây 3. Phụ lục 2 – Kế hoạch tuần 43/2022: tải tại đây   [...]
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM  THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2020/NĐ-CP

Lượt xem:

Tài liệu Hội Nghị :tải tại đây XEM TRỰC TUYẾN         [...]
Tài liệu họp giao ban Ngành quý III năm 2022

Tài liệu họp giao ban Ngành quý III năm 2022

Lượt xem:

1. Báo cáo tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 2. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trên hệ thống chỉ đạo điều hành 3. Các Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện 4. Nhiệm vụ phát sinh đang tiếp tục thực hiện [...]
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 -2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023 (29/8/2022)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 -2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023 (29/8/2022)

Lượt xem:

TÀI LIỆU HN BC TỔNG KẾT NGÀNH NH 2021-2022 [...]
Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học phổ thông

Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học phổ thông

Lượt xem:

Chương trình Hội nghị Tổng kết giáo dục trung học năm học 2021-2022, cấp Trung học phổ thông Tài liệu Dự thảo Hướng dẫ thực hiện Chương trình THPT 2022-2023 Tài liệu Dự thảo Hướng dẫn thực hiện chương trình THCS 2022-2023 Tài Liệu HN THCS Tài liệu HN THPT     [...]
Tài liêu Hội nghị công tác Văn phòng  – 25/8/2022

Tài liêu Hội nghị công tác Văn phòng – 25/8/2022

Lượt xem:

1. Tài liệu Hội nghị của Bộ GDĐT: Tải tại đây 2. Tham luận về công tác truyền thông giáo dục: Tải tại đây 3. Báo cáo công tác Văn phòng  năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng 2022-2023 – Sở GDĐT: Tải tại đây XEM TRƯC TUYẾN [...]
Trang 1 / 3123 »