Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Quyết định công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Lượt xem:

Ngày 24/02/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-SGDĐT về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du

Lượt xem:

Ngày 05/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SGDĐT về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Nguyễn Du năm học 2020-2021. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kết luận thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:

Ngày 07/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-SGDĐT về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường THPT Trường Chinh. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020

Báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Báo cáo số 453/BC-SGDĐT về việc báo cáo công tác công khai quý IV năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Thông báo kết quả kiểm tra theo nội dung đơn thư

Lượt xem:

Ngày 09/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 201/TB-SGDĐT về Kết quả kiểm tra theo nội dung đơn tố cáo tại Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Kết luận thanh tra chuyên ngành tại Trường THPT Phan Chu Trinh

Lượt xem:

Ngày 07/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1768/KL-SGDĐT Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kết luận thanh tra về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 1280/KL-SGDĐT về công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Báo cáo công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020

Lượt xem:

Ngày 16/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã Báo cáo số 327/BC-SGDĐT về việc công khai kết luận thanh tra trên cổng, trang thông tin điện tử quý III năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Kết luận thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

Ngày 14/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 1109/KL-SGDĐT về thanh tra In sao đề thi và coi thi TN THPT năm 2020. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]
Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Kết luận thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy

Lượt xem:

Ngày 29/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 827/KL-SGDĐT về thanh tra về công tác PCTN tại Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy. Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./. [...]