Khảo thí -QLCLGD và CNTT

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 họp triển khai nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 họp triển khai nhiệm vụ

Ngày đăng: Lượt xem:

Chiều ngày 23/5, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2016 tỉnh tiến hành họp bàn kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo [...]

Kế Hoạch - Tài Chính

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Ngày đăng: Lượt xem:

Cãn cử Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định vê cơ chè thu, quàn lỹ học phí doi với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục lỊLiôc dàn vả chính sách miễn, giám [...]

Thanh tra - Kiểm tra

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh [...]

Giáo dục Tiểu học Mầm non

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, truờng Tiểu [...]

Tổ chức Cán bộ

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ [...]

Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng [...]

Đơn vị thành viên

Trung tâm GDTX Tỉnh Trung tâm GDTX huyện Đăk Hà
Trung tâm GDTX huyện Đăk Tô Trung tâm GDTX huyện Ngọc Hồi
Trung tâm GDTX huyện Đăk Glei Trung tâm GDTX huyện Sa Thầy
Trung tâm GDTX huyện Kon Rẫy Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ
Trường PT DTNT Tỉnh Trường PT DTNT huyện Đăk Hà
Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông
Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi Trường PT DTNT huyện Đăk Glei
Trường PT DTNT huyện Sa Thầy Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy
Trường PT DTNT huyện Kon Plong Phân hiệu trường PT DTNT huyện Kon Plong

Bài viết về Giáo dục

XUÂN BÍNH THÂN – ẤM ÁP ĐONG ĐẦY

XUÂN BÍNH THÂN – ẤM ÁP ĐONG ĐẦY

Ngày đăng: Lượt xem:

Song song với những hoạt động dạy và học, công việc thiện nguyện của trường Trung học phổ thông Duy Tân trở thành công việc thường xuyên. Với mục đích sẻ chia và lan tỏa yêu thương với những [...]