Hành chính - Văn phòng

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-ƯBND, ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum [...]

Khảo thí -QLCLGD và CNTT

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG năm 2017

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG năm 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/1 1/2011 của Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi câp quôc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dân [...]

Kế Hoạch - Tài Chính

Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 26/201I/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của liên Bộ về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, hàng năm một sổ cơ sở giáo dục đã được trang bị bổ [...]

Chính trị tư tưởng

Điểm báo tuần từ ngày 18 đến 24 tháng 7 năm 2016

Điểm báo tuần từ ngày 18 đến 24 tháng 7 năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

ĐIỂM BÁO (từ ngày 18/7 đến ngày 24/7/2016) I. Tin Quốc tế 1. 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21/7 bắt đầu bỏ phiếu kín quyết định ai sẽ là tân Tổng thư [...]

Thanh tra - Kiểm tra

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh [...]

Giáo dục Trung học

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017

Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn sổ 3633/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo [...]

Giáo dục Tiểu học Mầm non

Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Tập huấn BDTX CBQL, GVMN năm học 2016-2017 qua mạng

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 855/NGCBQLGD-NG ngày 27/7/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tập huấn bồi dưỡng [...]

Tổ chức Cán bộ

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ [...]

Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng [...]

Đơn vị thành viên

Trung tâm GDTX Tỉnh Trung tâm GDTX huyện Đăk Hà
Trung tâm GDTX huyện Đăk Tô Trung tâm GDTX huyện Ngọc Hồi
Trung tâm GDTX huyện Đăk Glei Trung tâm GDTX huyện Sa Thầy
Trung tâm GDTX huyện Kon Rẫy Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ
Trường PT DTNT Tỉnh Trường PT DTNT huyện Đăk Hà
Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông
Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi Trường PT DTNT huyện Đăk Glei
Trường PT DTNT huyện Sa Thầy Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy
Trường PT DTNT huyện Kon Plong Phân hiệu trường PT DTNT huyện Kon Plong