Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Kế hoạch kiếm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SGDĐT, ngày 15/01/2016 về việc kiểm tra các hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện Kon Rẫy; Sở Giáo dục và Đào tạo lập Kế hoạch kiểm tra các hoạt động giáo dục [...]

Thi và Tuyển sinh

Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Ngày đăng: Lượt xem:

Dự thảo quy chế đào tạo TCCN quy định thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm tùy đối tượng học sinh. Cụ thể, thời gian đào tạo từ 3 – 4 năm học đối với chương [...]

Giáo dục Pháp luật

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 947/STP-HCTP, ngày 21/12/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BTP; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực [...]

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

Hướng dẫn báo cáo dữ liệu PMIS

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 401/NGCBQLGD-VP, ngày 18/5/2015 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở [...]

Đơn vị thành viên

Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy
Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi Phòng GD&ĐT huyện Kon Plong
Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy Phòng GD&ĐT huyện Ia H’Drai

 

Trung tâm GDTX Tỉnh Trung tâm GDTX huyện Đăk Hà
Trung tâm GDTX huyện Đăk Tô Trung tâm GDTX huyện Ngọc Hồi
Trung tâm GDTX huyện Đăk Glei Trung tâm GDTX huyện Sa Thầy
Trung tâm GDTX huyện Kon Rẫy Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ
Trường PT DTNT Tỉnh Trường PT DTNT huyện Đăk Hà
Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông
Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi Trường PT DTNT huyện Đăk Glei
Trường PT DTNT huyện Sa Thầy Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy
Trường PT DTNT huyện Kon Plong Phân hiệu trường PT DTNT huyện Kon Plong