Hoạt động chuyên môn

Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

Tham gia cuộc thi video về Mô hình trường học mới VNEN

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 300A/GPE-VNEN ngày 10/11/2015 của Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo vể việc to chức cuộc thi video về Mô hình trường học mới [...]

Chuyên đề giáo dục

Công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Ngày đăng: Lượt xem:

GD&TĐ – Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xin ý kiến góp ý rộng rãi trước khi hoàn thiện và ban hành chính thức, làm căn cứ để xây dựng [...]

Thi và Tuyển sinh

Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm

Ngày đăng: Lượt xem:

Dự thảo quy chế đào tạo TCCN quy định thời gian đào tạo TCCN từ 1,5 đến 4 năm tùy đối tượng học sinh. Cụ thể, thời gian đào tạo từ 3 – 4 năm học đối với chương [...]

Giáo dục Pháp luật

Chuyên đề: Tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệpở trường Tiểu học, THCS

Chuyên đề: Tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệpở trường Tiểu học, THCS

Ngày đăng: Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]

Công nghệ thông tin

Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9201/BGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không; sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học, Nhà xuất [...]

Đơn vị thành viên

Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông
Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô Phòng GD&ĐT huyện Kon Rẫy
Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi Phòng GD&ĐT huyện Kon Plong
Phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy Phòng GD&ĐT huyện Ia HD’rai

 

Trung tâm GDTX Tỉnh Trung tâm GDTX huyện Đăk Hà
Trung tâm GDTX huyện Đăk Tô Trung tâm GDTX huyện Ngọc Hồi
Trung tâm GDTX huyện Đăk Glei Trung tâm GDTX huyện Sa Thầy
Trung tâm GDTX huyện Kon Rẫy Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ
Trường PT DTNT Tỉnh Trường PT DTNT huyện Đăk Hà
Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông
Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi Trường PT DTNT huyện Đăk Glei
Trường PT DTNT huyện Sa Thầy Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy
Trường PT DTNT huyện Kon Plong Phân hiệu trường PT DTNT huyện Kon Plong