Hành chính - Văn phòng

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-ƯBND, ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum [...]

Khảo thí -QLCLGD và CNTT

Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 26/9/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1181/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017. Theo đó: 1.Về thời gian thi: * Đối với lớp 12: Ngày 08/12/2016: Tổ chức [...]

Kế Hoạch - Tài Chính

Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Tận dụng bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 26/201I/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của liên Bộ về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, hàng năm một sổ cơ sở giáo dục đã được trang bị bổ [...]

Chính trị tư tưởng

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2016)

TIN TỨC TỔNG HỢP TUẦN (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2016)

Ngày đăng: Lượt xem:

I. Một số sự kiện trong nước nổi bật trong tuần 1. Sáng 18/8/2016, tại thành phố Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và kiểm tra tại tỉnh Yên Bái về việc đồng chí Phạm Duy [...]

Thanh tra - Kiểm tra

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh [...]

Giáo dục Trung học

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 06/9/2016, Sở GDĐT ban hành Công văn số1068/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 – 2017 như sau: 1. [...]

Giáo dục Tiểu học Mầm non

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 07/9/2016 Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số 1075 /SGDĐT-GDTHMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017, trong đó đã nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: 1. [...]

Tổ chức Cán bộ

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên Quý I năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ [...]

Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 08/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số1090/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX, trong đó đã chỉ ra nhiệm vụ chung cho ngành học trong năm hoc [...]