Khảo thí -QLCLGD và CNTT

Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn 340/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 01/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2016 và Công văn 373/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT ngày 07/4/2016 của Sở Giáo dục và [...]

Kế Hoạch - Tài Chính

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Hỗ trợ sách giáo khoa, giấy viết cho học sinh hộ nghèo, học sinh DTTS

Ngày đăng: Lượt xem:

Cãn cử Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định vê cơ chè thu, quàn lỹ học phí doi với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục lỊLiôc dàn vả chính sách miễn, giám [...]

Chính trị tư tưởng

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1773/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp tổ chức bầu cử Quốc hội [...]

Thanh tra - Kiểm tra

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Định mức chỉ tiêu số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2016-2019

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP, ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và công tác viên thanh tra; Thông tư số 24/VBHN-BGDĐT, ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về cộng tác viên thanh [...]

Giáo dục Trung học

Triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV cấp THCS và THPT năm học 2015-2016 theo Chuẩn

Triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV cấp THCS và THPT năm học 2015-2016 theo Chuẩn

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và [...]

Giáo dục Tiểu học Mầm non

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2015-2016 môn Tiếng Anh lớp 5 (chuương trình 4 tiết/tuần)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Dào tạo hướng dan việc kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học 2015-2016 dối với môn Tiếng Anh lóp [...]

Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. Đe việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở [...]

Đơn vị thành viên

Trung tâm GDTX Tỉnh Trung tâm GDTX huyện Đăk Hà
Trung tâm GDTX huyện Đăk Tô Trung tâm GDTX huyện Ngọc Hồi
Trung tâm GDTX huyện Đăk Glei Trung tâm GDTX huyện Sa Thầy
Trung tâm GDTX huyện Kon Rẫy Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ
Trường PT DTNT Tỉnh Trường PT DTNT huyện Đăk Hà
Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông
Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi Trường PT DTNT huyện Đăk Glei
Trường PT DTNT huyện Sa Thầy Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy
Trường PT DTNT huyện Kon Plong Phân hiệu trường PT DTNT huyện Kon Plong