Người tốt - việc tốt

Bài viết về giáo dục

Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lượt xem:

Sáng 14/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ [...]

Đấu thầu dự án, mua sắm công - góp ý

Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Lượt xem:

1.  Về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 2. (Dự thảo lần 3) Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết [...]

Thanh Tra - Kiểm Tra

Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ trong thời gian không dạy học tập trung

Lượt xem:

Ngày 08/01/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 05/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra thực hiện chi trả chế độ [...]