Bài viết về giáo dục

Đấu thầu dự án, mua sắm công - góp ý

Thanh Tra - Kiểm Tra

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông năm 2021

Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Ngày 18/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về Kết luận thanh tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp [...]

Giáo dục trung học

Khai mạc trực tuyến Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2020 – 2021

Khai mạc trực tuyến Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Chiều ngày 10/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Khai mạc trực tuyến Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX đối [...]

Giáo dục Mầm non - Tiểu học